La importancia d’una llar d’Infants

A l’Escola Bressol el temps té molta més importància del que en un principi pot semblar. El dia a dia s’estructura a partir de diversos moments: moments de joc, moments de relacions personals, de cura d’un mateix i dels altres…Com a mestres, tenir el dia estructurat serà molt important ja que pels infants és com el seu rellotge.

Una de les nostres funcions és conèixer les característiques del nostre alumnat i tenir clar què volem ensenyar-educar, el procés d’ensenyament-aprenentatge, la metodologia que utilitzarem, etc. Però també són molt importants els principis i valors que transmetem en el nostre dia a dia. Per poder transmetre aquests valors i principis prenen molta importància les rutines que es van portant a terme al llarg del dia.

nens_sorra

El C.E.I Nins es un centre educatiu que actualment disposa de cinc classes molt grans i assolellades, un pati de terra amb gronxadors, arbres i sorral de 230 m2, i un segon pati amb terra tou amb rodes i tobogans de 100 m2. També disposen d’una terrassa molt gran per fer-hi activitats i jocs i una altra més petita per fer de jardiners i plantar i cuidar les flors.

És una escola activa, laica i catalana i l’objectiu principal del seu Projecte Educatiu és ajudar als seus nens i nenes a desenvolupar harmònicament la seva personalitat, en un ambient de llibertat i autonomia. Els ensenyen a ser independents i sociables, per tal d’augmentar la pròpia autoestima. Els donen la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres nens i nenes, i adults. Els fan descobrir de mica en mica, uns valors, hàbits i pautes de conducta que els serviran per tenir més autonomia personal, i per tant, una seguretat cada vegada més gran.